Maastrichtse Activiteiten-Groep Servatius

N

Huishoudelijk reglement (d.d. 29 juli 2016)

 

Artikel 1  –  Naam, zetel en duur

 • 1.1. De vereniging is een informele vereniging en derhalve niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • 1.2. De vereniging draagt de naam Maastrichtse Activiteiten-Groep Servatius, ofwel Servatius.club
 • 1.3. Zij is gevestigd te Maastricht
 • 1.4. De vereniging is opgericht op 22 mei 2009. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • 1.5. De website van de vereniging is www.servatius.club
 • 1.6. Het e-mailadres van de vereniging is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 2  –  Bestuur

 • 2.1. Voor bestuursleden verwijzen wij U naar ons e-mail-adres zoals vermeld in item 1.6.
 • 2.2. De bestuursleden blijven in functie voor onbepaalde tijd.
 • 2.3. Het aanstellen van nieuwe bestuursleden blijft binnen het bestuur.

Artikel 3  –  Doel en activiteiten van de vereniging

 • 3.1. Zowel de vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.
 • 3.2. De vereniging is een gezelligheidsclub met een knipoog naar de Rooms-Katholieke Kerk en heeft als doelstelling mensen te motiveren en samen te brengen om samen iets leuks en/of leerzaams te doen.
 • 3.3. De basis-activiteiten van de club zijn :
  • 3.3.1. Bordspellen.club : Gezelschapsspelen, speelbaar aan tafel en zonder enige vorm van electronica, te spelen al dan niet verbonden met andere verenigingen of clubs.
   • 3.3.1.1. Hiertoe worden er op regelmatige basis spel-bijeenkomsten georganiseerd. De data alsook de locaties worden op voorhand kenbaar gemaakt via de website.
   • 3.3.1.2. Leden hebben het recht zelf spelbijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld bij hen thuis).
  • 3.3.2. Muziekgroep In de Fortuyn : Muziek verbroedert, dus waarom niet gezellig samen musiceren met instrument en/of stem?
   • 3.3.2.1. Hiertoe worden er op regelmatige basis oefen- en plezier-bijeenkomsten georganiseerd. De data alsook de locaties worden op voorhand kenbaar gemaakt via de website.
   • 3.3.2.2. Leden hebben het recht zelf muziekbijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld bij hen thuis).
  • 3.3.3. Knutselclub : Samen knutselen schept ook verbonden en vriendschappen.
   • 3.3.3.1. Hiertoe worden er op regelmatige basis knutselbijeenkomsten georganiseerd. De data alsook de locaties worden op voorhand kenbaar gemaakt via de website.
   • 3.3.3.2. Leden hebben het recht zelf knutselbijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld bij hen thuis).
  • 3.3.4. Cultuur en Religie : Samen een reisje maken, een uitje zoals een filmavond of museumbezoek, een lezing houden/volgen, een theaterbezoek enzovoorts.
   • 3.3.4.1. Hiertoe worden er geregeld activiteiten georganiseerd of andermans activiteiten vermeld. De data alsook de locaties worden op voorhand kenbaar gemaakt via de website.
   • 3.3.4.2. Leden hebben het recht zelf culturele of religieuze activiteiten te organiseren of te laten vermelden.
 • 3.4. Indien leden voor eigen activiteiten een beroep doen op het ledenbestand van de vereniging, is het verplicht dit af te stemmen met het bestuur, meer bepaald de activiteiten-coördinator.De vereniging moedigt dit zelfs aan, en zal waar nodig ondersteuning bieden (bijvoorbeeld publiciteit).
 • 3.5. Naast de genoemde 4 soorten bijeenkomsten kan de vereniging andere activiteiten organiseren. (Denk aan toernooien, bezoek aan een spellenbeurs, barbecue, …)

Artikel 4  –  Leden, lidmaatschap en bijdragen

 • 4.1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Ook jongeren van 12 tot 15 jaar vergezeld van een volwassene zijn welkom. Kinderen jonger dan 12 zijn uiteraard ook welkom, maar vallen te allen tijde onder verantwoording van hun begeleidende volwassene(n).
 • 4.2. Lidmaatschap is gratis en vrijblijvend, hoewel een bijdrage voor de website en administratiekosten zéér welkom is.
 • 4.3. De nodige en voldoende voorwaarden tot lidmaatschap zijn:
  • 4.3.1 Deelnemen aan minimaal één bijeenkomst of activiteit per half jaar, behoudens ziekte of onoverkomelijkheden.
  • 4.3.2 Je gegevens op aanvraag doorgeven aan het bestuur. Dit zijn voornaam, achternaam, woonplaats, e-mailadres en (bij voorkeur mobiel) telefoonnummer. Bijkomende gegevens kunnen ook gevraagd worden, maar zijn optioneel. Leden hebben op elk moment recht op inzage en aanpassing van hun gegevens. De club garandeert de confidentialiteit van de gegevens, ze worden niet doorgegeven aan derden.
 • 4.4. Bijeenkomsten/Activiteiten :
  • 4.4.1. Spel-bijeenkomsten zijn in beginsel gratis, en vrijblijvend.
   • 4.4.1.1. Spel-bijeenkomsten georganiseerd in een horecazaak vereisen consumptieplicht. Dit staat buiten de bevoegdheid van de vereniging.
   • 4.4.1.2. Bij spel-bijeenkomsten op andere locaties kunnen bescheiden bijdragen gevraagd worden voor consumpties, doch er is geen consumptieplicht. Deze bijdragen kunnen, naast het dekken van de onkosten, deels naar de kas van de vereniging vloeien.
   • 4.4.1.3. Leden die een consumptievergoeding vragen bij een zelf-georganiseerde spel-bijeenkomst, zijn verplicht dit op voorhand af te stemmen met het bestuur en tevens op voorhand aan te kondigen aan de deelnemende leden.
   • 4.4.1.4. Bij het bijwonen van een kosteloze spel-bijeenkomst bij een lid thuis, wordt gevraagd om eigen-drank en versnaperingen mee te brengen.
  • 4.4.2. Muziekgroep-bijeenkomsten zijn in beginsel gratis, en vrijblijvend.
   • 4.4.2.1. De muziekgroep-bijeenkomsten vinden, vooralsnog, altijd bij iemand thuis plaats.
   • 4.4.2.2. Behoudens een (al dan niet digitale) piano is het meenemen van een eventueel instrument, een pupiter en bladmuziek je eigen verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid, behoudens de piano, van vermissing of defect aan instrumentarium of partituren is voor ieder persoonlijk en ligt niet bij de vereniging.
   • 4.4.2.3. Bij muziekgroep-bijeenkomsten op andere locaties worden de diverse kosten gedeeld. Eventueel surplus vloeit in de verenigingskas voor het opvangen van onvoorziene kosten.
   • 4.4.2.4. Leden die een consumptievergoeding vragen bij een zelf-georganiseerde spel-bijeenkomst, zijn verplicht dit op voorhand af te stemmen met het bestuur en tevens op voorhand aan te kondigen aan de deelnemende leden.
   • 4.4.2.5. Bij het bijwonen van een kosteloze muziekgroep-bijeenkomst bij een lid thuis, wordt gevraagd om eigen-drank en versnaperingen mee te brengen.
  • 4.4.3. Knutselclub-bijeenkomsten zijn in beginsel gratis, en vrijblijvend.
   • 4.4.3.1. De knutselclub-bijeenkomsten vinden, vooralsnog, altijd bij iemand thuis plaats.
   • 4.4.3.2. Behoudens door derden geleverde materialen is het meenemen van materialen je eigen verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid is voor ieder persoonlijk en ligt niet bij de vereniging.
   • 4.4.3.3. Bij knutselgroep-bijeenkomsten op andere locaties worden de diverse kosten gedeeld. Eventueel surplus vloeit in de verenigingskas voor het opvangen van onvoorziene kosten.
   • 4.4.3.4. Het kopen van materialen voor de knutselgroep is ieders eigen verantwoordelijkheid, behoudens georganiseerde activiteiten waar materiaal kan worden afgenomen van de eigenaar tegen kost- of commerciële prijs.
   • 4.4.3.5. Leden die een consumptievergoeding vragen bij een zelf-georganiseerde spel-bijeenkomst, zijn verplicht dit op voorhand af te stemmen met het bestuur en tevens op voorhand aan te kondigen aan de deelnemende leden.
   • 4.4.3.6. Bij het bijwonen van een kosteloze knutselgroep-bijeenkomst bij een lid thuis, wordt gevraagd om eigen-drank en versnaperingen mee te brengen.
  • 4.4.4. Culturele en religieuze activiteiten zijn in beginsel kostendekkend en, na aanmelding, betaalplichtig.
   • 4.4.4.1. De culturele en religieuze activiteiten vinden doorgaans elders plaats op een locatie waar toegangstickets verplicht kunnen zijn. Deze dienen vooraf vóór de uiterste aanmelddatum voldaan te zijn bij de bij de activiteit vermelde verantwoordelijke(n) op de door deze gewenste betaalwijze.
   • 4.4.4.2. Kosten van maaltijden, dranken, versnaperingen enzovoorts buiten de vooraf betaalde toegangstickets zijn volledig voor eigen rekening. Als er iets gezamenlijk wordt betaald is daar vooraf een bedrag voor geclaimd en betaald bij de aanmelding.
   • 4.4.4.3. Bij afmelding van een activiteit na aanmelding en betaling na de aanmeldtermijn vervalt het recht op teruggave van de bijdrage. Wel kan de afmelder een vervanger aangeven die dan deelneemt tenzij het gaat om op naam gestelde tickets. Dan gelden meerkosten of is het jammer dan.
   • 4.4.4.4. De rechten en plichten van de locatie of organisator gelden voor eenieder persoonlijk indien van toepassing. Hieronder vallen o.a. een mogelijk verbod op telefoneren of foto's maken.
 • 4.5. Voor andere activiteiten kan mogelijk een bijdrage gevraagd worden, louter om de kosten van deze activiteit zelf te dekken. Deze andere activiteiten zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
 • 4.6. Bij alle activiteiten is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te leveren (spaarpot). Deze bijdrage is vrijblijvend.
 • 4.7. De kas van de vereniging dient om onkosten te dekken. De onkosten bevatten onder andere publiciteit, drukwerk, IT, gereden kilometers voor de vereniging …
 • 4.8. Leden die onkosten maken voor de vereniging kunnen hiervoor vergoed worden. Dit op voorwaarde dat er een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring is van het bestuur.

Artikel 5  –  Spel-bijeenkomsten

 • 5.1. Amusement en ontspanning gaan voor op winst.
 • 5.2. Er wordt eerlijk gespeeld, wees sportief, volg de spelregels.
 • 5.3. De vereniging verwelkomt ook leden die niet vertrouwd zijn met bordspellen. Aan alle leden wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden bij het spelen. De spelbegeleider of andere bestuursleden kunnen indien nodig bijspringen.
 • 5.4. Een spel wordt uitgespeeld, er wordt niet opgegeven, ook al lijkt de uitkomst duidelijk.
 • 5.5. De spellen worden voorzien door de bestuursleden en de leden zelf.
 • 5.6. Leden die zelf een voorkeur hebben voor het spelen van een spel wordt gevraagd dit op voorhand door te geven aan het bestuur.
 • 5.7. De ter beschikking gestelde spellen behoren tot de persoonlijke eigendom van één van de (bestuurs)leden. Er wordt daarom aan de leden gevraagd om zorg te dragen voor het spelmateriaal zoals een goede huisvader/huismoeder.
 • 5.8. Aan de leden wordt gevraagd geen drank of etenswaren op tafel te zetten in de nabijheid van een spel.
 • 5.9. Hij of zij die een spel beschadigt vergoedt de schade aan de eigenaar van dit spel. De vereniging, noch haar bestuursleden dragen hier een verantwoordelijkheid in.

Artikel 6  –  Muziekgroep-bijeenkomsten

 • 6.1. Amusement en ontspanning gaan voor op bravour en "ik kan het beter".
 • 6.2. Er wordt gezellig gemusiceerd.
 • 6.3. De vereniging verwelkomt ook leden die niet vertrouwd zijn met muziekinstrumenten of zang. Aan alle leden wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden bij het spelen of zingen. De begeleider of andere bestuursleden kunnen indien nodig bijspringen.
 • 6.4. Een muziekstuk gezamenlijk gespeeld/gezongen. Af en toe terug moeten naar een eerder deel of een aparte stem of instrument even apart laten oefenen hoort daarbij.
 • 6.5. De muziekstukken worden voorzien door de bestuursleden en de leden zelf.
 • 6.6. Leden die zelf een voorkeur hebben voor het spelen/zingen van een muziekstuk wordt gevraagd dit op voorhand door te geven aan het bestuur.
 • 6.7. De ter beschikking gestelde muziekstukken en instrumenten behoren tot de persoonlijke eigendommen van één of meer (bestuurs)leden. Er wordt daarom aan de leden gevraagd om zorg te dragen voor het materiaal zoals een goede huisvader/huismoeder.<
 • 6.8. Aan de leden wordt gevraagd geen drank of etenswaren op tafel te zetten in de nabijheid van een muziekinstrument of partituur.
 • 6.9. Hij of zij die materiaal beschadigt vergoedt de schade aan de eigenaar ervan. De vereniging, noch haar bestuursleden dragen hier een verantwoordelijkheid in.

Artikel 7  –  Knutselclub-bijeenkomsten

 • 7.1. Amusement en ontspanning gaan voor op bravour, "ik kan het beter" en persoonlijk gewin.
 • 7.2. De vereniging verwelkomt ook leden die niet vertrouwd zijn met knutselen. Aan alle leden wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden bij het maken van wat dan ook. De begeleider of andere bestuursleden kunnen indien nodig bijspringen.
 • .3. Materiaal wordt niet expres verspild of verknoeid.
 • 7.4. De materialen worden voorzien door de bestuursleden en de leden zelf.
 • 7.5. Leden die zelf een voorkeur hebben voor wat voor knutselwerk ze willen doen wordt gevraagd dit op voorhand door te geven aan het bestuur. Let op : Een knutselbijeenkomst heeft meestal een thema zoals herfststukjes maken, borduren, kerstkaarten maken, houtbewerking enzovoorts...
 • 7.6. De ter beschikking gestelde materialen behoren tot de persoonlijke eigendom van één van de (bestuurs)leden danwel de betrokken organisatie. Er wordt daarom aan de leden gevraagd om zorg te dragen voor het materiaal zoals een goede huisvader/huismoeder.
 • 7.7. Aan de leden wordt gevraagd geen drank of etenswaren op tafel te zetten in de nabijheid van het materiaal.
 • 7.8. Hij of zij die materiaal gebruikt/beschadigt/verspilt vergoedt dit aan de eigenaar ervan. De vereniging, noch haar bestuursleden dragen hier een verantwoordelijkheid in.

Artikel 8  –  Culturele en Religieuze activiteiten

 • 8.1. Amusement, educatie en ontspanning staan voorop evenals (wederzijds) respect.
 • 8.2. De vereniging verwelkomt ook leden die niet vertrouwd zijn met culturele en/of religieuze activiteiten. Aan alle leden wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden. De begeleider of andere bestuursleden kunnen indien nodig bijspringen.
 • 8.3. Aan alle voorwaarden van de culturele en/of religieuze activiteit zoals vermeld door ons en/of door de betrokken organisatie(s) dienen te worden nageleefd.
 • 8.4. Zie ook artikel 4.4.4. en subs.
 • 8.5. Hij of zij die wat dan ook beschadigt vergoedt de schade aan de eigenaar daarvan. De vereniging, noch haar bestuursleden dragen hier een verantwoordelijkheid in.

Artikel 9  –  Verzekering

 • 9.1. De vereniging heeft zoals voorzien in de wet geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ongevallen, rechtsbijstand of andere verzekering afgesloten voor haar bestuursleden, noch voor haar leden.
 • 9.2. De vereniging en haar bestuursleden kunnen NIET aansprakelijk worden gesteld voor :
  • 9.2.1. gebeurlijke ongevallen
  • 9.2.2. verlies, diefstal van goederen.
  • 9.2.3. schade aan eigendommen van wie dan ook.
  • 9.2.4. schade aan infrastructuur.

Artikel 10  – Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

 • 10.1. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts door het bestuur gebeuren.

Artikel 11  –  Slotbepaling

 • 11.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur.
 • 11.2. In geval van discussie, beslist het bestuur.
 • 11.3. Bij het niet naleven van dit reglement behoudt het bestuur, al dan niet met voorafgaande verwittiging, het recht om leden uit de vereniging te zetten.
 • 11.4. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op, en is ondergeschikt aan, de overige reeds eerder gestelde regelgeving en wettelijke documenten van de vereniging.